COVID 19

Před absolvováním Vaší procedury budu potřebovat podepsat Vaše Čestné prohlášení