COVID 19

Před absolvováním Vaší procedury budu potřebovat podepsat Vaše Čestné prohlášení :


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Pro absolvování procedůr(y) u firmy IVETA ŠÍPKOVÁ, Masáže a pedikúra Plzeň, IČ: 73390721


Já, níže podepsaný(á), tímto čestně prohlašuji, že splňuji jednu z níže uvedených podmínek :


  • v posledních 2 dnech jsem absolvoval(a) antigenní test na nemoc COVID 19 s negativním výsledkem
  • v posledních 3 dnech jsem absolvoval(a) PCR test na nemoc COVID 19 s negativním výsledkem
  • již minimálně 14 dní mám ukončené kompletní očkování proti onemocnění COVID 19
  • v posledních 180 dnech jsem prodělal(a) onemocnění COVID 19.


Zároveň prohlašuji, že nemám žádné příznaky onemocnění COVID 19.


V ..................................................................

Datum : ........................................................ Podpis : ............................................................